Ex-minister med bakom nytt fastighetsbolag Dan T. Sehlberg, vd på Sehlhall Fastigheter och Anders Borg, föredetta finansminister, nu styrelseordförande i Sehlhall Fastigheter. Foto: Sehlhall Fastigheter

Ex-minister med bakom nytt fastighetsbolag

Stadsutveckling

19 juni 2019

Idag lanserar det nybildade bolaget Sehlhall Fastigheter AB, de vill ta positionen som Sveriges nya samhällsutvecklare. Som styrelseorförande sitter en före detta minister. 

Sehlhall Fastigheter AB är ett nytt företag och samtidigt en konsolidering av många års erfarenhet. Omsorgsfastigheter har traditionellt varit en fastighetskategori som bakats in i större markanvisningspaket och därmed inte prioriterats. Sehlhall ser istället att ett dedikerat arbete med omsorgsfastigheter kan bygga bort många kroniska problem och föreställningar om användarupplevelsen för brukare, anställda och anhöriga som nyttjar lokalerna. Arbetet med social infrastruktur är kärnan i det nybildade företaget.

Därtill tjänar erfarenheten som stöd till kommuner som nu kommer behöva upphandla omsorgsfastigheter.

Medarbetarna på Sehlhall Fastigheter har deltagit i 100-tals processer och kan därmed vara en strategisk partner till kommunerna vid upphandlingen. Grundarna Dan T. Sehlberg och Petter Hallenberg har sett och varit med om att utveckla hundratals funktionsprogram. Målbilden är att bli en trygg partner till kommuner.

”Tillsammans med kommuner skapar Sehlhall moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Vi har alla ett behov av stöd, trygghet och omsorg under våra liv. När vi är unga behöver vi en fungerande skola. Vissa av oss har även ett behov av trygga och stödjande boenden under vuxenlivet. Längre fram handlar det om en värdig och kvalitativ äldreomsorg. Vi kallar det social infrastruktur”, säger Dan T. Sehlberg, VD i Sehlhall Fastigheter AB.

”Jag ser fram emot att jobba med en fråga som jag har ett genuint intresse för. Social infrastruktur är något som Sverige behöver mer utav, idag och imorgon”, säger Anders Borg, styrelseordförande i Sehlhall Fastigheter, f.d. finansminister.

Företaget vilar på en trygg ekonomisk grund där cirka 200 miljoner kronor rests från investerare som delar företagets ambition gällande social infrastruktur och som alla står bakom en långsiktig affärsmodell. Bland dessa finns CH Svanberg AB, som ägs av Carl-Henric Svanberg, Industricentralen med familjen Hirsch, Thord Wilkne med familj samt Tibia Konsult.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se