Esteas miljonemission blev succé Foto: Riksbanken

Esteas miljonemission blev succé

Ekonomi

9 oktober 2019

Den riktade emissionen om maximalt 129 miljoner kronor i Esteas fond Estea Sverigefastigheter 3 är fulltecknad.

Emissionen genomfördes för att tillgodose tilldelning med anledning av det stora intresset för den publika emissionen om maximalt 150 miljoner som ändå övertecknades med cirka 40 miljoner.

– I september öppnade vi fonden för nya insättningar med en initial ambition att ta in 150 miljoner. Intresset från investerare uppgick till över 320 miljoner och vi valde därför att även rikta en emission mot institutionella investerare. Totalt har vi i dessa emissioner tillfört fonden 279 miljoner i nytt kapital. Vi kommer nu att rikta fokus mot att tillvarata de möjligheter till tilläggsförvärv som vi har identifierat och bedömer kommer att ge ett positivt bidrag till portföljens avkastning, säger Johan Eriksson, vd Estea AB.

Besked om tilldelning sker i enlighet med vad som angivits i prospektet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se