Estea köper nytt på flera orter

Estea köper nytt på flera orter

Transaktion

19 november 2020

Estea har förvärvat fem fastigheter belägna i södra och mellersta Sverige

Detta till ett underliggande fastighetsvärde om ca 415 MSEK. Tillträde kommer att ske i etapper med start i december 2020.

Fastigheterna, belägna i Sigtuna, Simrishamn, Helsingborg, Sunne och Alingsås, har en total uthyrningsbar yta på 13 000 kvm. Tre av fastigheterna är uthyrda som trygghetsboenden och i två av fastigheterna bedriver en väletablerad hyresgäst vårdverksamhet. Tillträde kommer att ske i tre etapper, de första tre fastigheterna avses tillträdas i december 2020, och de övriga två avses tillträdas under andra kvartalet 2021. Årliga kontrakterade hyresintäkter för fastigheterna beräknas uppgå till ca 24,4 MSEK.

– Förvärvet innebär att vi effektivt allokerar tillskottet från den nyligen genomförda emissionen till fem attraktiva fastigheter som kommer att bidra positivt till fondens intjäning. Samtliga fastigheter är i linje med fondens fokus på helt eller delvis statligt finansierade hyresgäster. Vi har en expansiv förvärvsstrategi och kommer även framgent att öppna för nya intag av kapital för att agera på de många möjligheter vi ser i marknaden,” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Arctic Securities och Morris Law har agerat rådgivare åt Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med förvärvet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se