Estea i strategiskt JV med Samfastigheter – Vi är glada att hitta en så stark partner i detta som Samfastigheter och ser fram emot ett bra samarbete, säger Johan Eriksson, VD på Estea AB.

Estea i strategiskt JV med Samfastigheter

Ekonomi

28 juni 2021

Estea och Samfastigheter i Norden inleder via ett gemensamt bolag ett samarbete med avsikten att bygga en portfölj med samhällsfastigheter - med särskild tonvikt på LSS-boenden.

Bolaget har i en första affär förvärvat sju LSS-fastigheter med beräknat tillträde 31 augusti 2021 och Samfastigheter som säljare.

Därutöver har bolaget ingått en avsiktsförklaring med Samfastigheter avseende förvärv av ytterligare sju LSS-fastigheter under uppförande.

Det är parternas bedömning att förvärven är belägna på attraktiva lägen i södra och mellersta Sverige och att dessa ger bolaget en god operationell och geografisk diversifiering.

Fastigheterna är uthyrda till etablerade vård- och omsorgsoperatörer, så som Team Olivia och Fideli Omsorg. Den uthyrbara ytan för samtliga 14 fastigheter uppgår till totalt 8 297 kvm med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 350 MSEK, varvid de de beräknade årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 19 MSEK.

Expansiv LSS-strategi

 

Det är Estea och Samfastigheters avsikt att Bolaget ska ha en expansiv strategi med fokus på LSS-fastigheter med målet att uppnå en stor och effektiv förvaltningsvolym med hög digitaliseringsgrad.

– Samfastigheter har med sin stora förståelse för hyresgästernas verksamhet och behov samt digitala arbetssätt byggt upp en framgångsrik etableringsprocess. Vår målsättning är att tillsammans med Samfastigheter skapa ett tillväxtorienterat bolag i syfte att skapa skalfördelar genom en effektiv förvaltningsvolym, säger Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB.

Bolaget kommer huvudsakligen att förvärva nyproducerade och därmed moderna och ändamålsenliga fastigheter, samt ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i såväl förvärvs- som förvaltningsprocessen.

"Ser ett ökat behov"

– Då antalet individer som beviljas personlig assistans från Försäkringskassan blir färre, ser vi att omsorgen flyttas från hemmet till det mer kostnadseffektiva alternativet gruppbostäder. Detta, i kombination med att Sveriges befolkning växer och åldras, resulterar i ett ökat behov av gruppbostäder. Vi är glada att hitta en så stark partner i detta som Samfastigheter och ser fram emot ett bra samarbete, säger Johan Eriksson, VD på Estea AB.

– Vi ser fram emot att samarbeta med en så långsiktig och kompetent partner som Estea, som delar våra värderingar och har ett gott renommé. Tillsammans kommer vi att fortsätta verka mot vår vision om att bli en ledande aktör inom vårt segment, säger Poyan Katebi, VD på Samfastigheter.

Morris Law har agerat rådgivare åt Estea och TM & Partners har agerat rådgivare åt Samfastigheter I Norden.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se