Estea förvärvar samhällsfastigheter i Mälardalen – Genom dessa förvärv ökar vi vårt innehav av omsorgsfastigheter belägna på starka mikrolägen i Mälardalen ytterligare, säger Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB.

Estea förvärvar samhällsfastigheter i Mälardalen

Transaktion

28 juni 2021

Estea har förvärvat ett antal LSS- och skolfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 187 miljoner, parallellt med att man startat JV inriktat på LSS med Samfastigheter.

Säljare är Slättö Value Add I AB och tillträde beräknas ske i början av juli.

Fastigheterna är belägna i Österåker, Upplands-Väsby och Enköping och bland hyresgästerna återfinns Attendo, Frösunda, Kungsängen och Tellusbarn i Sverige.

Genomsnittlig återstående löptid för de aktuella hyreskontrakten uppgår till 14,5 år och beräknade totala årliga hyresintäkter uppgår till cirka 9,6 MSEK.

 De förvärvade fastigheterna är uthyrda på långa hyresavtal till väletablerade hyresgäster och vi ser mycket fram emot att ta över förvaltningen och utveckla portföljen vidare, säger Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB.

Brick Advokat har agerat rådgivare åt Estea i samband med förvärvet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se