Estea förvärvar äldreboende på Gotland – Sudergården är ett modernt äldreboende, beläget i ett lugnt villaområde med närhet till havet, på södra Gotland, berättar Carl Beck-Friis, Transaktionschef på Estea.

Estea förvärvar äldreboende på Gotland

Transaktion

5 oktober 2021

Estea Omsorgsfastigheter förvärvar ett äldreboende i Burgsvik på Gotland för 87,3 miljoner kronor.

Estea har förvärvat fastigheten Öja Botarve 1:88 på Gotland till ett underliggande fastighetsvärde om 87,3 MSEK.

Säljare är Slättö Core+ och tillträde beräknas ske den 1 november 2021.

Fastigheten Öja Botarve 1:88 innefattar Sudergårdens äldreboende och är fullt uthyrd till Gotlands kommun.

Boendet innehåller 30 lägenheter och den totala uthyrbara arean uppgår till 2 224 kvm.

De beräknade årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 4,8 MSEK.

– Sudergården är ett modernt äldreboende, beläget i ett lugnt villaområde med närhet till havet, på södra Gotland. Byggnaden är redan idag försedd med solceller och bergvärme och vår målsättning är att miljöcertifiera byggnaden i enlighet med våra hållbarhetsmål. Med den långsiktiga hyresgästen och de vackra omgivningarna så kan det inte bli så mycket bättre, säger Carl Beck-Friis, Transaktionschef på Estea AB.

Brick Advokat har agerat rådgivare åt Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med förvärvet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se