Estea förvärvar för knappt 100 miljoner i Onsala – I och med förvärvet i Onsala har Estea Omsorgsfastigheter en portfölj med ett underliggande värde på omkring 2,3 miljarder kronor, konstaterar Johan Eriksson, VD på Estea.

Estea förvärvar för knappt 100 miljoner i Onsala

Transaktion

19 april 2021

Estea har förvärvat ett äldreboende och en förskola i Onsala till ett underliggande fastighetsvärde om 97,5 miljoner kronor.

Förvärvet görs i Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB, i en off market-affär. Tillträde beräknas ske den 30 april 2021.

Affären består av två intilliggande fastigheter som primärt är fördelade på äldreboende och förskoleverksamhet, och som i sin helhet är uthyrda till Kungsbacka kommun med en genomsnittlig återstående löptid på hyreskontrakten om 6,5 år.

Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 3 443 kvadratmeter och årliga kontrakterade hyresintäkter uppgår till 5,3 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada över att få möjligheten att förvärva ytterligare en välskött fastighet med kommunal motpart. Bedagården är ett trevligt äldreboende på Onsalahalvön med närhet till service och med bra kommunikationer till såväl Kungsbacka som Göteborg. Genom förvärvet stärker vi vår närvaro i regionen, säger Carl Beck-Friis, Head of Transactions Estea.

– I och med förvärvet av fastigheten i Onsala kommer Estea Omsorgsfastigheter omfatta en portfölj av ändamålsenliga fastigheter i bra lägen med välrenommerade hyresgäster inom segmentet till ett totalt underliggande fastighetsvärde på omkring 2,3 miljarder kronor och befäster därmed sin starka position i marknaden, säger Johan Eriksson, VD på Estea.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se