Estea förvärvar för 115 mkr i Nässjö – Genom förvärvet expanderar vi vidare inom vår satsning på moderna LSS-fastigheter och välkomnar ytterligare en kommun som hyresgäst, säger Carl Beck-Friis, transaktionschef på Estea AB.

Estea förvärvar för 115 mkr i Nässjö

Transaktion

20 oktober 2021

Estea Omsorgsfastigheter har förvärvat två LSS-boenden i Nässjö till ett underliggande fastighetsvärde om 115,5 miljoner kronor.

Tillträde beräknas ske den 15 december 2021. Säljare är VenCura AB.

Fastigheterna är uthyrda till Nässjö Kommun på hyreskontrakt med genomsnittlig återstående löptid på cirka 14 år.

De två identiska byggnaderna innehåller vardera 12 lägenheter och den uthyrningsbara ytan uppgår till 1 062 kvadratmeter per fastighet.

De sammanlagda årliga hyresintäkterna uppgår till drygt 5,8 miljoner kronor.

– Genom förvärvet expanderar vi vidare inom vår satsning på moderna LSS-fastigheter och välkomnar ytterligare en kommun som hyresgäst. Fastigheterna, som är nybyggda och ändamålsenliga, är belägna på attraktiva lägen i Nässjö och utgör ett bra komplement till befintlig portfölj, säger Carl Beck-Friis, transaktionschef på Estea AB.

Morris Law och Svalner har agerat rådgivare åt Estea i samband med förvärvet. Bernstrom & Partners och TM & Partners har agerat rådgivare åt säljaren.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se