Eskilstuna antar Sehlhalls detaljplan om 10 000 kvm

Eskilstuna antar Sehlhalls detaljplan om 10 000 kvm

Stadsutveckling

22 oktober 2020

Eskilstuna kommun har antagit detaljplanen för Modellfabriken, vilket skapar en central byggrätt om 10.000 m2 BTA för vårdboende, kontor, centrumverksamhet och kontor.

Trots platsens komplexitet ingavs inga överklaganden. Samtidigt så har Täby kommun har antagit Sehlhalls bygglovsansökan för uppförande av ett modern vårdboende om 90 lägenheter i Arninge. På bägge platser planerar Sehlhall för omgående byggstart.

Hösten 2021 ska Energy Evolution Center öppna upp i Sehlhalls lokaler på Väster i Eskilstuna. I lokalerna kommer flera olika aktörer inom energiområdet att bedriva verksamhet. I direkt anslutning till energicentret planerar Sehlhall även att uppföra ett modernt vård- och omsorgsboende om 66 lägenheter, ett trygghetsboende om 36 lägenheter samt cirka 20 studentbostäder.

–Att vi får vara med och utveckla ett nytt centralt landmärke i Eskilstunas mest spännande stadsdel känns väldigt roligt. Att vi dessutom lyckats arbeta fram ett förslag på en så pass utmanande plats, som tillgodoser sakägarna till den grad att ingen överklagar, känns extra bra. Nu ser vi fram emot den första etappen som innebär byggstart av Energicentrum åt Eskilstuna kommun säger Alexander Lundvall, affärsutvecklingsansvarig Sehlhall Fastigheter.

I Täby har Sehlhall erhållit bygglov för fastigheten Öreslandet 3 som ingår i det nya stationsområdet Arninge-Ullna. Det nya vårdboendet kommer att erbjuda 90 moderna omsorgslägenheter och få en total volym om cirka 7 500 m2 BTA. Ett hyresavtal är tecknat med Humana.

–Täby växer och med det följer ett ökat behov av modern och tillgänglig socialinfrastruktur. Det nya vårdboendet i Arninge blir ett viktigt tillskott i kommunens försörjningsplan säger Petter Hallenberg, vice vd Sehlhall Fastigheter.

Fastigheterna i Eskilstuna och Täby kommer att utvecklas och förvaltas inom kompetensområdet Sehlhall Vårdbostäder.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se