Erik Selins K-Fastigheter till börsen Foto: Fastighets AB Balder

Erik Selins K-Fastigheter till börsen

Ekonomi

20 november 2019

Den 29 november beräknas bli den första handelsdagen när Erik Selins och Jakob Karlssons K-Fastigheter går till börsen.

  • Erbjudandet, exklusive övertilldelning, utgörs av 7 500 000 nyemitterade B-aktier motsvarande cirka 788 mkr.I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Joint Bookrunners, nyemittera ytterligare högst 1 125 000 B-aktier till Carnegie motsvarande högst cirka 118 mkr, helt eller delvis under 30 dagar från den första handelsdagen på Nasdaq Stockholm (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen omfattar således högst 15,0 procent av antalet B-aktier som omfattas av Erbjudandet.
  • Om Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer Erbjudandet uppgå till högst cirka 906 mkr, motsvarande högst 8 625 000 B-aktier och cirka 25,5 procent av det totala antalet aktier och 17,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter Erbjudandet. Nyemissionen i Erbjudandet kommer att tillföra Bolaget totalt 906 mkr före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
  • Ett konsortium av institutionella investerare1 (”Cornerstoneinvesterarna”) har, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att teckna 4 047 200 B-aktier i Erbjudandet, vilket motsvarar totalt cirka 425 mkr och cirka 47 procent av Erbjudandet förutsatt att Erbjudandet fulltecknas samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
  • Beräknad första dag för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm är den 29 november 2019. Bolagets B-aktier kommer att handlas under kortnamnet ”KFAST B”.

Jacob Karlsson, VD och grundare av K-Fastigheter, kommenterar:

”Vi ser att vårt erbjudande möter marknadens efterfrågan på ett attraktivt hem till rätt kostnad. Med vårt bostadskoncept skapar vi kostnadskontroll och ekonomisk effektivitet i hela kedjan, från byggrätt till förvaltning under fastighetens livstid. Med en fastighets- och projektportfölj om drygt 3 500 bostäder har vi sedan starten 2010, genom främst egenutvecklade koncept, etablerat ett fastighetsbolag med starka positioner och engagemang på flera utvalda orter.

Noteringen av Bolagets B-aktier är en viktig milstolpe i Bolagets historia. Vi är väldigt glada för det stora intresse vi mött från investerare – det visar att kapitalmarknaden ser potentialen i vårt kostnadseffektiva byggande och ägande av kvalitativa hyresbostäder. En investering i K-Fastigheter är en investering i ett hem, i ett bättre boende för många människor. Jag ser fram emot att välkomna nya aktieägare, som vill vara med och utveckla K-Fastigheter till att bli en av Nordens ledande aktörer för att utveckla hyresrätten.”

Erik Selin, styrelseordförande i K-Fastigheter, kommenterar:

”Jacob Karlsson och hans medarbetare har lagt grunden till en ledande och rationell utvecklare och förvaltare av marknadens mest attraktiva bostadsfastigheter avseende såväl skick, standard och servicenivå. Bolaget har en stark affärsmodell, en lovande affärsplan och goda framtidsutsikter. Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att ge K-Fastigheter ytterligare stöd för att finansiera fortsatt tillväxt genom projektutveckling och nyproduktion av hyresbostäder för långsiktigt eget ägande och förvaltning samt resurser för att fortsätta leverera tillväxt och skapa aktieägarvärde.”

Av Redaktionen

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se