Erik Selin vill lösa in Balder-preffar Erik Selin. Foto: Balder

Erik Selin vill lösa in Balder-preffar

Ekonomi

24 augusti 2017

Efter den starka delårsrapporten kommer nu beskedet att Balder vill lösa in sina preferensaktier och ersätta dom med hybridobligationer.

 

Balder och Erik Selin har anlitat Deutsche Bank, Handelsbanken, Nordea och SEB att utreda förutsättningarna för två nya kapitalmarknadsemissioner. Emissionerna består av en senior unsecured emission om 500 miljoner euro och en hybridobligation motsvarande ungefär 350 miljoner euro som planeras att säljas i euro och/eller i svenska kronor.

Hybriden kommer att ytterligare stärka Balders kreditbetyg då hybridobligationen efterställs andra finansiella skulder och värderas till 50 procent eget kapital av både Moody’s och S&P.

Förutsatt att hybrid emissionen genomförs så planerar Balder att inlösa samtliga utestående preferensaktier. Anledningen till att ersätta preferensaktierna med hybrider är att de behandlas förmånligare av rating instituten, förbättrar kassaflödet och ger ökad finansiell flexibilitet.

Det här blir andra gången som bolaget söker sig utomlands. Sedan tidigare har de utstående eurobond på en miljard euro.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se