Erik Selin utköpt för 200 miljoner
Erik Selin. Foto: Balder

Erik Selin utköpt för 200 miljoner

Bostäder

16 december 2016

Skandrenting säljer sitt ägarskap i Oscar Properties.

 

Oscar Properties Holding AB förvärvar Skandrentings 50-procentiga andel i det gemensamägda bolaget Oscar Properties AB. De bostadsprojekt som bland annat berörs är 79&Park på Gärdet samt Biografen Penthouses.

Skandrenting är ett bolag med Balders starke man Erik Selin i toppen och ägs till 100 procent Erik Selin Fastigheter AB. I och med detta väljer han att lämna sitt delägarskap i Oscar Properties AB genom bolaget.

79&Park blev så sent som i slutet av oktober utsett till Europas bästa bostadsprojekt av The International Property Awards. Förvärvet av Skandrentings andel ligger i linje med Oscar Properties strategi att i allt högre utsträckning heläga bostadsprojekten. Köpesumman uppgår till 200 miljoner kronor. Förvärvet förväntas leda till högre resultatpåverkan från projekten.

– Tidigare i år förvärvade vi Carlyles 50-procentiga andel i Projekt No.4 i Nacka Strand. Med detta förvärv fortsätter vi vår strategi att öka andelen helägda bostadsprojekt i vår portfölj. Vi är glada över förvärvet och att nu stå som ensam ägare, säger Oscar Engelbert, vd, Oscar Properties.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se