Erik Selin säljer för 2 miljarder Erik Selin. Foto: Balder

Erik Selin säljer för 2 miljarder

Transaktion

10 februari 2017

Balder avyttrar mer än 2 500 lägenheter till Heimstaden och Carnegie.

 

Det är D. Carnegie & Co AB och Heimstaden som tecknat ett avtal med fastighetsjätten med Erik Selin i spetsen. Carnegie förvärvar fastighetsportföljer i Arboga, Köping och Tranås. Beståndet består av 42 fastigheter och 1 681 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde är 1 420 miljoner och köpeskillingen uppgår till 1 040 miljoner. Affären sker i bolagsform, med tillträde den 2 maj 2017.

Fastighetsportföljerna har en sammanlagd uthyrbar yta om cirka 152 900 kvm varav cirka 124 700 kvm utgörs av bostadsyta. I transaktionen övertas den befintliga förvaltningsorganisationen.

– Genom förvärvet stärker vi vår position på den svenska fastighetsmarknaden och de förvärvade fastigheterna passar väl i vår värdeskapande affärsmodell, säger Ulf Nilsson, vd på D. Carnegie & Co

Heimstaden i sin tur har undertecknat avtal med Balder om förvärv av 56 stycken fastigheter i centrala Falköping.

Beståndet består av totalt 875 stycken bostadslägenheter och en mindre andel butiks – och kontorsytor i centrum. Den totala ytan uppgår till cirka 68 500 kvadratmeter med en uthyrningsgrad på 97,7 procent om totalt 60,0 miljoner kronor i hyresintäkter.

- Vi har länge haft blickarna mot Västra Götaland och är glada över att kunna göra vårt först förvärv i regionen. Falköping har under en lång tid haft en positiv befolkningsutveckling och känns som en stabil kommun med mycket goda kommunikationer. Vi kommer att ta över befintlig förvaltnings-organisation och vår ambition är att utveckla beståndet till det mest attraktiva på orten, säger Fredrik Årman, Senior Investment Manager på Heimstaden.

Affären sker genom köp av bolag och tillträde är planerat till den 3 april 2017. Transaktionsvärdet uppgår till 593,3 miljoner, motsvarande ungefär 8 600 kronor per kvadratmeter. Förvärvet finansieras dels med egen likviditet om 35 procent och dels med banklån om 65 procent

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se