Erik Selin om delårsrapporten: "Det var väntat" Erik Selin. Foto: Balder

Erik Selin om delårsrapporten: "Det var väntat"

Ekonomi

23 augusti 2017

Aktien steg efter gårdagens offentliggörande från Balder: - Börskursen är som den är, jag fokuserar på att göra bolaget starkt, säger Erik Selin till World in Property.

 

I går vid klockan två på eftermiddagen kom Balders delårsrapport för 2017. Återigen var det svarta siffror.

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 508 miljoner mot föregående period som låg på 1 199. Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 28 procent och uppgick till 1 296 miljoner vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 25 procent till 6,65 kronor.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 966 miljoner vilket är en kraftig ökning från motsvarande halvår förra året då det låg på 1 959 miljoner. Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 700 miljoner, motsvarande 20,00 kr per stamaktie.

Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 2 709 miljoner, föregående år låg posten på 1 651 miljoner.

Ett gott resultat. Trots det är Erik Selin ljummen i sin egna analys av rapporten.

- Det här är vad vi kunde förvänta oss. Det händer inte så mycket mellan våra kvartalsrapporter på Balder, säger han till World in Property.

Aktierna har sjunkit

B-aktien steg något efter rapporten offentliggjordes i går. Under ett års tid har dock aktien tappat med ungefär 40 kronor. Något som Erik Selin ser som en tillfällig svacka. Han menar att den över tid kommer att repa sig.

- Det spelar heller ingen roll, kursen är som den är. Jag fokuserar på att bolaget ska gå bra och tittar inte så mycket på aktieutvecklingen. Börsen är kortsiktig och beroende av så mycket annat och långsiktigt handlar det om bolaget för mig. Sen är det klart att om man fick välja så skulle det se annorlunda ut, men kursen är som sagt som den är.

Just nu har Balder en mängd projekt på gång. Bara i Göteborg finns det 13 stycken pågående eller kommande bostadsprojekt, företrädelsevis är det byggen av bostadsrätter. Och trots att Boverket justerade ner sin prognos för bostadsbehovet från 710 000 till 600 000 fram till 2025 är inte Erik Selin oroad över att det kommer att finnas ett överskott av bostäder som gör att efterfrågan sjunker.

- Ingen vet hur det blir, men jag tror inte att det går att bygga bort bostadsbristen varken i Stockholm eller i Göteborg, där är behovet väldigt stort. I mellanstora städer där underskottet kanske inte är lika stort bör man nog hålla ett öga på utvecklingen.

Bolaget har än så länge inga problem att bli av med varken bostadsrätter eller hyresrätter.

- Vi bygger och sedan säljer vi våra bostadsrätter och skulle vi inte få dessa sålda så gör vi om dem till hyresrätter. Vi har inga problem med att finansiera våra projekt som vissa andra bolag som måste få bostadsrätter sålda innan de börjar bygga, menar Erik Selin.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se