Erik Selin löser in preffar i Balder Erik Selin. Foto: Connect2Capital

Erik Selin löser in preffar i Balder

Ekonomi

31 oktober 2017

Nu har Balder löst in inte mindre än 10 miljoner preferensaktier.

 

Erik Selin och Balder har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört inlösen av totalt 10 miljoner preferensaktier. Inlösen har resulterat i att antalet aktier och röster i Balder har förändrats.

Det totala antalet aktier uppgår per 31 oktober 2017 till 180 miljoner aktier, varav 11 229 432 aktier av serie A och 168 770 568 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 28 106 489, varav A-aktierna motsvarar 11 229 432 röster och B-aktierna 16 877 057 röster.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se