Erik Selin: “Det blir ingen aktieutdelning”
Erik Selin. Foto: Balder

Erik Selin: “Det blir ingen aktieutdelning”

Ekonomi

23 februari 2017

Nu berättar bolagets grundare om gårdagens goda bokslut och varför han hoppas att aldrig ge utdelning.

I går kom Fastighets AB Balders bokslutskommuniké för 2016. Som så många år tidigare var det idel svarta siffror. Resultatet efter skatt uppgick till 5 474 miljoner mot 2015-års resultat på 4 916 miljoner. Även hyresintäkterna ökade med över 2,6 miljarder från 2 711 miljoner till 5 373 miljoner kronor.

- Vi gnetar på, är Erik Selins direkta kommentar på resultatet när World in Property talar med honom.

Han fortsätter:

- Intäkterna för hyrorna har ökat dels för att vi konsoliderar Finland sen har även hyresnivåerna på våra fastigheter ökat lite under året som gått.

Under 2016 gjorde Balder några större transaktioner. Bland annat förvärvade bolaget under hösten I.A Hedin Fastighets AB från ägaren Anders Hedin. Värdet av dessa fastigheter, som har en total uthyrbar yta på 290 000 kvadratmeter, är över 4,1 miljarder kronor och de totala hyresintäkterna beräknas uppgå till 276 miljoner kronor per år.

- Nu har Hedin-affären inte påverkat resultatet avsevärt, kanske lite på fjärde kvartalet, men det slår ju igenom mer under det här året, menar Erik Selin.

Ingen utdelning

Direkt efter att bokslutet offentliggjordes steg aktien med knappt två procent och såldes som högst för 200,90 kronor vid börsens stängning i går. Under tre år har aktien pendlat, men konstant stigit från ungefär 74 kronor, men det har hittills sedan börsintroduktionen aldrig varit någon aktieutdelning förutom under ett år - 2008.

Och som det ser ut nu kommer ägarna av b-aktier få vänta förgäves på att få utdelning på sitt innehav.

- Förhoppningsvis blir de aldrig någon utdelning. Vårt mål i bolaget är att hitta nya och säkra investeringar. Målet är att vi ska förränta kapitalet. Den enda anledningen vi skulle ha att dela ut är om det skulle börjar gå dåligt och vi gör fel investeringar.

Emission i Europa

Samtidigt som bokslutet kom också beskedet om att bolaget erhållit BBB-raiting från S&P och att bolaget gett Barclays, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea uppdraget att utreda möjligheterna om att genomföra sin första emission på den europeiska obligationsmarknaden.

Anledningen till en eventuell emission ska vara att förlänga kapitalbindningen genom att emittera obligationer med längre löptid och amortera ner skuld med kortare kapitalbindning, att minska andel säkerställd finansiering genom att emittera icke säkerställd obligation och amortera ner säkerställd bankskuld. Samt att skapa en naturlig säkring av bolagets Euro-exponering som de har genom sina tillgångar i Finland och Danmark.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se