Eric Fischbein gör miljonköp i Mofast Tidigare elitfotbollsspelaren och numera affärsmannen Eric Fischbein pekas ut av TV4 ut som en av huvudmännen i en omfattande bulvanhärva. Nu gör han miljonköp i Mofast.

Eric Fischbein gör miljonköp i Mofast

Ekonomi

22 oktober 2021

Eric Fischbein, som av TV4 pekas ut som en av huvudmännen i en omfattande bulvanhärva, har de senaste dagarna gjort miljonköp i Mofast.

Fischbein ska enligt TV4 medverkat i omfattande bulvanaffärer för att kunna ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter, i syfte att sedan köpa fastigheterna och sälja dem vidare (Läs mer i separat artikel i dagens World in Property).

Mathias Bjerkelius, som också utpekas som huvudman i härvan av TV4, har fått lämna sin VD-post i Mofast.

Fischbein kvarstår dock som styrelseledamot i Mofast och är stor ägare i Mofast via bolag.

De senaste dagarna har Fischbein ökat sitt aktieinnehav i Mofast i en rad transaktioner via sitt bolag Celon Förvaltning 2. Totalt har Fischbein i dessa trasaktioner köpt aktier i Mofast för cirka 1,2 miljoner kronor.

Sammantget rör det sig om 12 279 aktier till en kurs om mellan 97,56 och 98 kronor per aktie.

Köpen gjordes på Spotlight Stock Market.

Informationen om köpen framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 

 

Faktaruta

Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se