Enklare att söka bygglov i Lund Foto: Lunds kommun

Enklare att söka bygglov i Lund

Stadsutveckling

26 september 2018

Tack vare e-tjänster blir det betydligt smidigare att ansöka om bygglov framöver.

Nu kan du ansöka om bygglov digitalt, direkt på Lunds kommuns hemsida. Man kan även följa ärenden via e-tjänsten och få ett e-postmeddelande så fort något nytt händer i ansökan.

Från och med den 26 september går det att ansöka om lov och anmälningspliktiga åtgärder på webben. Dessutom kommer det även gå att komplettera sin ansökan och ta del av beslut.

– Tidigare har många ansökningar behövt kompletteras och administrativ tid har lagts på att kommunicera med sökanden på olika sätt. Tack vare e-tjänsterna blir det lättare att göra rätt direkt eftersom användaren blir guidad genom processen på ett sätt som inte varit möjligt med vanliga pappersblanketter, berättar Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör på Lunds kommun.

E-tjänsterna effektiviserar dessutom handläggningen av ärenden på bygglovsavdelningen vilket förhoppningsvis kommer att leda till kortare handläggningstider.

– Redan tidigare i år började vi arbeta efter en digital ärendegång eftersom det underlättar processen även för oss som jobbar med bygglov. E-tjänsten gör det enklare och tydligare att söka bygglov och vår förhoppning är att vi då får in korrekta underlag för våra prövningar redan från start, vilket i sin tur betyder att våra handläggares tid kan utnyttjas mer effektivt så att vi blir snabbare i våra beslut, säger Malin Sjögren, stadsarkitekt på Lunds kommun.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se