Enkla Hem bygger exklusivt i Västervik
Enkla Hem och Butler Real Estate planerar att uppföra cirka 100 arkitektritade bostäder fördelat på par- och radhus i BRF-form på den nyförvärvade fastigheten vid Örserumsviken i Västervik

Enkla Hem bygger exklusivt i Västervik

Transaktion

12 januari 2022

Enkla Hem har tillsammans med Butler Real Estate ingått avtal om förvärv av fastigheten Horn 1:619 i Västervik kommun. Här planerar man bygga 100 arkitektritade par- och radhus.

Det finns en lagakraftvunnen detaljplan för fastigheten och Enkla Hem bedömer att bruttoarean (BTA) uppgår till cirka 13 000 kvadratmeter. 

Tillsammans med Butler Real Estate planerar bolaget att uppföra cirka 100 arkitektritade bostäder fördelat på par- och radhus i BRF-form.

– Fastigheten är belägen i Horns Strand som ligger väldigt fint intill stranden till Örserumsviken i Västervik och ett befintligt villa- och skogsområde. Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna affär som innebär att vi i samarbete med Butler Real Estate bygger våra första bostäder i Västervik. Målet är att producera arkitektritade par- och radhus i BRF form. Vi ser en stor efterfrågan på nyproducerade bostäder i Västervik vilket givetvis känns bra, säger Emanuel Vardi, VD och Simon Barpaulus, vVD & Transaktionsansvarig på Enkla Hem.

Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2022 efter uppfyllande av sedvanliga villkor.

Projektet kommer att utföras i fyra etapper. Byggnadsstart för första etappen beräknas ske under början av kvartal två 2022.

Enkla Hem är ett fastighetsbolag som projekterar, förvärvar, producerar och förvaltar bostäder och samhällsnyttiga fastigheter i växande kommuner. Bolaget är onoterat bolag med huvudkontor i Linköping och kontor även i Stockholm.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se