Energismart renovering med Klimatklivet Projektchef Kristian Gauffin och miljöstrateg Elin Hall framför den nyrenoverade hyresfastigheten Porten 1 i Solna. (Foto: Jonathan Eyre)

Energismart renovering med Klimatklivet

sustainability

8 november 2021

I ett 30-talshus i Solna har HSB Stockholm genomfört en omfattande renovering med fokus på klimatförbättrande åtgärder, bland annat med stöd från Klimatklivet.

 Upprustningen är en del av arbetet för att sänka energianvändningen med tre procent årligen inom det egna hyresbeståndet.

– Det känns tillfredsställande att vi är i mål efter nästan två års renovering. Vi har förädlat en energislukande fastighet med låg standard till en modern och hållbar pärla. Enligt våra beräkningar sänker vi energianvändningen med 30 procent, säger Kristian Gauffin, projektchef på HSB Stockholm och ansvarig för upprustningen.

Som många 30-talshus hade även Porten 1 en hög energianvändning på 180 kWh per kvadratmeter och år. I samband med renoveringen genomfördes en rad klimatförbättrande åtgärder. Ventilationen byttes ut mot ett modernt FTX-system, något som både sparar energi och förbättrar inomhusluften. Nytt tak med isolering, samt nya fönster och dörrar bidrar till minskat värmeläckage.

Och med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet värms huset idag med fjärrvärme, som i kombination med värmeåtervinning är effektivt ur miljö- och klimathänseende.

Sedan 2008 har HSB Stockholm arbetat målinriktat för att minska organisationens klimatavtryck, där det egna hyresfastighetsbeståndet är en central del. Målet är att sänka verksamhetens sammanlagda energianvändning med tre procent per år.

– Uppvärmning av flerbostadshus utgör fortsatt en stor del av Sveriges klimatpåverkan. Det behövs incitament för energiomställning, och där fyller Klimatklivet och andra stöd en viktig funktion. Som fastighetsägare har man stora möjligheter att göra skillnad, säger Elin Hall, miljöstrateg på HSB Stockholm.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se