En ny stadsdel skall växa fram i Göteborg

En ny stadsdel skall växa fram i Göteborg

 

22 juni 2015

Norra Högsbo är ett företagsområde som är på väg att förändras. Här planeras för nya bostäder i blandade upplåtelseformer, torg, lekplatser, dagligvaruhandel och kontor.

Tillsammans med den nya Dag Hammarskjöldsboulevarden skapas en ny stadsbild.

Den nya gatan kommer att knyta ihop Norra Högsbo med Linnéområdet, vilket kommer att öka attraktionskraften i området. Boulevarden ska utformas som en stadsgata där tanken är att det ska byggas bostäder, affärslokaler och kontor på bägge sidor.

- Här kan en helt ny stadsdel växa fram med entréer till Änggårdsbergen, cykelavstånd till city och betydligt förbättrade kopplingar mot Flatås, Axel Dahlströms torg och Marklandsgatan, säger Ulf Kamne (MP), stadsutvecklings- och miljökommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden.

Platzer som äger 17 fastigheter inom planområdet med en markareal om ca 100 000 kvm lämnar inom kort in begäran att få påbörja arbete med detaljplan på sina fastigheter.

- Vi ser fram emot att vara med och utveckla detta området till en attraktiv blandstad. Vi har inlett ett arbete med att illustrera hur ett framtida ”Södra Änggården” kan ta form och förbereder oss nu för att påbörja utvecklingen av området så snart detaljplanen är klar, säger Per-Gunnar Persson, VD för Platzer Fastigheter.

På byggnadsnämndens sammanträde idag, 2015-06-17, beslutades att planprogram för det som vi idag känner som Högsbo industriområde ska gå på samråd, vilket är ett mycket viktigt steg i processen. Det är nu det finns en struktur för den kommande stadsutvecklingen.

Vill du veta mer om Fastighetsfinansiering? se konferens: Fastighetsfinansiering: Instrument och best practice 2016-2018.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Plazer för mer information vänligen kontakta VD, Per-Gunnar Persson, tel: 0734-11 12 22