En fastighet på Östermalm för 800 miljoner

En fastighet på Östermalm för 800 miljoner

Transaktion

1 juli 2022

John Mattson har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Älgen 24 på Östermalm i Stockholm.

 Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 800 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Wonna I de Jong med familj.

Fastigheten Älgen 24 är belägen på Brahegatan på Östermalm i centrala Stockholm. Den utgörs främst av lokaler för äldreomsorg, vård och förskola. Fastigheten innehåller även 30 bostadslägenheter samt 129 parkeringsplatser i garage. Den totala uthyrbara arean uppgår till 9 000 kvadratmeter varav bostäderna utgör 33 procent.  Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 800 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket överstiger bokfört värde per det första kvartalet 2022 med 37 miljoner kronor. Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

- Förvärven av HEFAB och EFIB under 2021 omfattade cirka 100 000 kvadratmeter uthyrbar area och stärkte John Mattsons närvaro i framför allt västra, centrala och södra Stockholm. Fastigheten som nu avyttras, samt de två fastigheter som avyttrades för två veckor sedan, var del av den under 2021 förvärvade portföljen. Försäljningarna följer vår plan som togs fram vid förvärven av HEFAB och EFIB. Vi stärker nu vår geografiska renodling och ökar förutsättningarna för en mer effektiv och värdeskapande förvaltning. Försäljningarna har skett över bokfört värde vilket befäster värdet på vår fastighetsportfölj. Genom försäljningarna tar vi ett tydligt steg mot en lägre belåningsgrad, kommenterar Per Nilsson, vd John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 30 september 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se