Emission övertecknad för MaxFastigheter

Emission övertecknad för MaxFastigheter

Ekonomi

28 februari 2017

MaxFastigheters nyemission av aktier till allmänheten har varit stort och emissionen blev övertecknad. Totalt tillförs cirka 134 miljoner.

 

MaxFastigheter offentliggjorde den 31 januari 2017 att styrelsen, med stöd av extra bolagsstämma 27 december 2016, beslutat att dels genomföra en nyemission av aktier riktad till allmänheten, dels genomföra en nyemission av aktier till de som deltagit i Spridningsemissionen men som inte erhållit full tilldelning.

Överteckningsemissionen var villkorad av att Spridningsemissionen övertecknades. När teckningsperioden avslutades den 24 februari 2017 var Spridningsemissionen övertecknad, varför även Överteckningsemissionen har genomförts.

Slutlig sammanräkning i emissionerna visar att 3 174 604 aktier tecknats i Spridningsemissionen och att 1 092 036 aktier tecknats i Överteckningsemissionen, sammanlagt 4 266 640 nya aktier. Detta medför att MaxFastigheters aktiekapital ökar från 25 776 278,50 kronor till 36 442 878,50 kronor och antalet aktier i bolaget ökar från 10 306 511 till 14 573 151.

Genom emissionerna har bolaget tillförts cirka 134 miljoner före emissionskostnader. Inom ramen för emissionerna har bolaget erhållit cirka 1 700 nya aktieägare.

De nya aktierna beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm First North omkring den 13 mars 2017.

Catella Corporate Finance Stockholm är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare i samband med emissionerna.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se