Emilshus miljardsatsning ger resultat

Emilshus miljardsatsning ger resultat

Ekonomi

19 februari 2021

Emilshus köpte fastigheter för drygt en miljard under 2020. Satsningen gav resultat – förra året steg förvaltningsresultatet med 85 procent.

Under 2020 ökade Emilshus Intäkter till 182 miljoner kronor (89) och driftsöverskottet blev 148 miljoner kronor (73).

Förvaltningsresultatet landade på 85 miljoner kronor (46), vilket ger ett förvaltningsresultat per aktie på 14,2 kronor (11,6).

Årets resultat uppgick till 175 miljoner kronor (92) och substansvärde per aktie blev 166,1 kronor (131,4).

Emilshus har under året genomfört elva fastighetstransaktioner och därigenom förvärvat 27 fastigheter för en köpeskilling om totalt drygt en miljard kronor.

– Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag, grundat av smålänningar och utgår från vetskapen att fastighetsägande fungerar bäst när det sker med stark lokal förankring. Värde skapas genom närvaro och kännedom om orten, hyresgäster och de lokala möjligheterna. Kombinerat med enkla arbetsformer och eftertänksamhet byggs ett stabilt fastighetsbolag med god och hållbar lönsamhet, säger VD Jakob Fyrberg som konstaterar att bolaget inte drabbats i större omfattning av pandemin.

– När Emilshus etablerades under hösten 2018 som ett fastighetsbolag med fokus på högavkastande fastigheter i Småland formulerades en aggressiv tillväxtplan med mål att inom fem år uppnå ett fastighetsinnehav om fem miljarder kronor. Nu, efter två och ett halvt år sedan dessa mål formulerades, har Emilshus positionerat sig som ett väletablerat småländskt fastighetsbolag med över 270 hyresgäster och ett fastighetsvärde om 2,7 miljarder kronor per utgången av 2020. Samtidigt fortsätter tillväxten och per februari 2021 redovisar bolaget på helårsbasis framtida hyresintäkter på drygt 230 miljoner kronor räknat samtidigt som fastighetsvärdet närmar sig 3 miljarder kronor, konstaterarar Jakob Frykberg.

Emilshus primära fokus är fastigheter inom lätt industri med långa hyresavtal. Under året har flera förvärv gjorts inom området lätt industri med hyresgäster som Heco, HordaGruppen och Trivselhus. Ett annan kategori som Emilshus ser som attraktivt är proffshandel/industriservice. Geografiskt har Emilshus särskild fokus på starka orter som Jönköping, Växjö, Kalmar samt Värnamo. Den fortsatta expansionen kommer att i första hand ske inom dessa marknadsområden och på dessa orter.

Emilshus fokuserar på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per januari 2021 till cirka 360 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 69 fastigheter inom segmenten lättindustri/logistik, kontor och handel.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se