Emilshus: 95 procent upp för förvaltningsresultatet – Emilshus kan summera till nio mycket förvärvsaktiva månader 2021. Likt tidigare kvartal präglades det tredje kvartalet 2021 av hög aktivitet i Emilshus vad avser både fastighetsförvärv och kapitalmarknadsaktivitetet, säger VD Jakob Fryberg.

Emilshus: 95 procent upp för förvaltningsresultatet

Ekonomi

22 oktober 2021

Emilshus redovisar en kraftig ökning gällande hyresintäkter och förvaltningsresultat i Q3, jämfört med i fjol.

Hyresintäkterna uppgick i Q3 till 73,7 miljoner kronor (44,7), en uppgång med 64,9 procent mot föregående år.

Driftnettot blev 63,3 miljoner kronor (37,2), en ökning med 70,2 procent jömfört med 2020.

Förvaltningsresultatet uppgick till 38,9 miljoner kronor (19,9), en ökning med hela 95,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt blev 239,8 miljoner kronor (21,5) och påverkades positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter på 201 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt landade på 188,9 miljoner kronor (17,8), en uppgång med inte mindre än 961,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie blev 2,80 kronor (0,29), vilket är en ökning med 865,5 procent mot föregående år. Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 21,55 kronor (14,26).

– Emilshus kan summera till nio mycket förvärvsaktiva månader 2021. Likt tidigare kvartal präglades det tredje kvartalet 2021 av hög aktivitet i Emilshus vad avser både fastighetsförvärv och kapitalmarknadsaktivitetet, säger VD Jakob Fryberg.

Under Q3 fastställde Emilshus sitt nya tillväxtmål: att växa från nuvarande fastighetsvärde på 4 miljarder till 10 miljarder kronor inom tre år. Detta med fokus på fastigheter för lätt industri, proffshandel och lågprishandel.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se