Elpriset påverkar småföretagare negativt Bild: If

Elpriset påverkar småföretagare negativt

Ekonomi

26 januari 2023

Förra årets höga elpriser drabbade många privatpersoner, men även företagare som är beroende av el i sin verksamhet. 

Elstödet till privatpersoner och företag har under vintern varit en uppmärksammad fråga. Stödet till företag väntas kunna betalas ut i februari eller mars. I Ifs årliga undersökning bland småföretagare har oro över elpriset seglat upp bland de stora utmaningarna. Oro över höga elpriset hamnar på femte plats i undersökningen när 22 procent av de tillfrågade lyfter elbrist och höga elpriser, framför andra hot som till exempel översvämningar, olyckor eller cyberattacker.

– Vi har många kämpande företagshjältar där ute. Det är svårt att försäkra sig mot höga elpriser och andra omvärldsfaktorer men det finns många saker man kan och bör försäkra sig emot. Vår undersökning visar att många småföretagare är underförsäkrade, vilket är extra problematiskt i svåra tider om något händer, säger Frida Lagergren, ansvarig över företagsförsäkringar på If, som uppmanar alla småföretagare att göra en ordentlig försäkringsgenomgång för att minimera effekterna av en skada eller sjukdom.

Fler resultat från Ifs Småföretagarundersökning 2023:

  • Var tredje småföretagare (35 procent) menar att verksamheten har påverkats negativt av senaste årets elpriser. Det gäller i högre grad företagare i Sydsverige samt Småland och öarna.
  • 26 procent svarar att elpriset haft viss negativ påverkan, och 9 procent att det har haft stor påverkan.
  • 1 av 4 oroar sig för större samhällskriser som coronapandemin och lika många för att utsättas för inbrott/ stöld. Drygt var femte (22 procent) oroar sig för elbrist/höga elpriser.
  • 13 procent av småföretagarna är idag oförsäkrade. Var femte (18 procent) uppger att de tror att de omfattas av hemförsäkringen.
  • Varannan (52 procent) har försäkring som täcker inbrott/stöld respektive juridiskt stöd (49 procent) och 46 procent brand.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se