Ekonomiskt grönt ramverk för Jernhusen Foto: Riksbanken

Ekonomiskt grönt ramverk för Jernhusen

Ekonomi

13 mars 2018

Nu tar bolaget i samarbete med Danske Bank och Handelsbanken fram ett regelverk för gröna obligationer.

Jernhusen har sedan många år funnits på den svenska obligationsmarknaden via bolagets Medium Term Note-program (MTN-program). 

Det gröna ramverket möjliggör för Jernhusen att under det ordinarie MTN-programmet emittera gröna obligationer. Ramverket beskriver vilka typer av fastigheter och projekt som kan finansieras med hjälp av gröna obligationer. Ramverket har även granskats av det oberoende analysinstitutet Sustainalytics med mycket starkt resultat.

– Jernhusens fastigheter ska bidra till att det är attraktivt att resa och frakta gods med järnväg. Vår ambition är att leda utvecklingen av framtidens stationsområden, depåområden och kombiterminaler vilket även gör att steget till grön finansiering är naturligt, säger Marcus Jansson, finanschef på Jernhusen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se