Eko Stormarknad öppnar första Stockholmsbutiken

Eko Stormarknad öppnar första Stockholmsbutiken

Stadsutveckling

29 november 2023

EKO Stormarknad har öppnat sin första butik i Stockholmsregionen i Arwidsros fastighet på Mölnviks handelsområde Värmdö och Lek&Bus flyttar in i samma fastighet.

Efter omfattande om- och tillbyggnation av Arwidsros fastighet på Värmdö har Arwidsro i nära samarbete med EKO-gruppen färdigställt cirka 7 500 kvadratmeter anpassad yta för EKO Stormarknad. EKO öppnade i mitten på november och hyresavtalet löper på 10 år.

Arwidsro har även tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Lek och Bus om 1 570 kvadratmeter som kommer att anpassas så att hyresgästen kan flytta in i slutet av februari 2024.

Byggnaderna kommer att vara miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver och Miljöbyggnad iDrift Silver.

Mölnviks handelsområde är strategiskt beläget i direkt anslutning till Värmdöleden och är en av de dominerande handelsplatserna i Värmdö kommun.

Arwidsro är mycket glada att utöka vårt samarbete med EKO-gruppen i och med färdigställandet av de nya lokalerna på Värmdö. Att vi även får in Lek&Bus som hyresgäst i direkt anslutning till EKO kommer göra vår fastighet till en destination. Vi ser mycket positivt på Värmdö som marknad och bedömer att vi i och med dessa etableringar kommer bidra till att attraktionskraften i handelsområdet kommer att öka ytterligare, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se