Einar Mattsson ska förvalta Libeno Invests bestånd – Det nya uppdraget innebär att vi för Libenos räkning kommer att sköta den administrativa och tekniska förvaltningen samt fastighetsdriften av hela Libenos fastighetsbestånd, säger akob Windh, affärsutvecklingschef på Einar Mattsson.

Einar Mattsson ska förvalta Libeno Invests bestånd

Ekonomi

15 september 2021

Från och med årsskiftet kommer Einar Mattsson att ta över förvaltningen av familjeföretaget Libeno Invest AB:s fastighetsbestånd i Storstockholm om 9 500 kvadrameter.

Uppdraget omfattar ett blandat bestånd med projektfastigheter, kommersiella lokaler och bostäder.

– Det nya uppdraget innebär att vi för Libenos räkning kommer att sköta den administrativa och tekniska förvaltningen samt fastighetsdriften av hela Libenos fastighetsbestånd. Som en stor fastighetsförvaltare kan vi bidra med en bred kompetens och möjligheter till effektivare drift och förvaltning, säger Jakob Windh, affärsutvecklingschef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

Avtalet signerades under juli och förvaltningen påbörjas den 1 januari 2022.

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning kommer att ansvara för den administrativa och tekniska förvaltningen samt driften. Det innebär bland annat att förvaltningen agerar som fastighetsägarens förlängda arm som hanterar myndighetskrav, avtal, planering av underhåll, optimering av drift och daglig skötsel av fastigheterna.

I beståndet om cirka 9 500 kvadratmeter uthyrbar yta i fem fastigheter ingår bland annat många olika kommersiella lokaler och 82 bostäder.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se