Einar Mattsson och Castellum i nytt samarbete
Einar Mattssons projekt Haga Nova i Hagastaden. Foto: Einar Mattsson

Einar Mattsson och Castellum i nytt samarbete

Stadsutveckling

2 september 2019

Områdena omfattar totalt cirka 23 000 kvm kontors- och kommersiella lokaler samt 150-170 bostäder.

Einar Mattsson och Castellum har ingått ett samverkansavtal med målsättning att utveckla kvarteren Sorbonne, Greifswald och Harvard, vilka ingår i område D i Hagastaden i Stockholm. Avsikten med samarbetet är att Einar Mattsson förvärvar bostadsbyggrätterna av Castellum.

– Vi är långsiktiga i våra investeringar och har därför styrkan att utveckla nya bostäder även när marknaden är svagare. Det här samarbetet innebär att båda bolagen kan bidra med sin expertis för respektive kvarter – bostäder och kommersiella ytor. De höga ambitionerna för området, nya kommunikationer och blandningen av arbetsplatser och bostäder kommer att göra Hagastaden till ett av Stockholms mest attraktiva områden, säger Peter Svensson, VD för Einar Mattsson Projekt AB.

– Vi bygger och förvaltar hus – men vårt primära fokus är inte väggar, golv och tak. Vår målsättning för kvarteren i Hagastaden är att skapa en plats där man kan nyttja synergierna mellan arbetsplatser och bostäder, där människor och företag kan växa tillsammans. Samverkansavtalet med Einar Mattsson är viktigt, då det lägger grunden för det vi vill skapa. De är en erfaren bostadsutvecklare och kompletterar vår kompetens inom kontors- och samhällsfastigheter, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Strategisk placering vid nya Karolinska

Bolagen kommer gemensamt att göra det anläggningsarbete som behövs för att grundlägga byggnaderna på befintliga väg- och järnvägstunnlar. De nya kontoren kommer att vara strategiskt placerade nära det nya sjukhusområdet vid Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet. Bostäderna är planerade invid Hagastadens park i söder.

Utvecklingen kommer att ske i flera olika etapper med preliminär start av grundläggning 2021. Samtliga bostäder, kontorslokaler och kommersiella ytor beräknas vara klara för inflyttning i början av 2025.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se