Einar Mattsson hyr ut i Djurgårdsstaden

Einar Mattsson hyr ut i Djurgårdsstaden

Bostäder

26 februari 2018

Nu hyrs den första etappen av Einar Mattssons lägenheter i kvarteret Backåkra i Norra Djurgårdsstaden ut.

 

Fastigheterna, som utvecklats för egen förvaltning som även är byggda av Einar Mattsson, är energieffektiva och projekterade för ”Miljöbyggnad guld”. Bland annat används solceller på taket, bergvärme och avloppsvärmeväxlare för att minska klimatpåverkan.

De boende kommer bland annat ha tillgång till en gemensam stor grönyta på taket med möjlighet att odla. Fler cykelparkeringar än vanligt erbjuds också, då ett regionalt cykel- och pendlingsstråk finns planerat för området i Stockholm stads cykelplan.

Brofästet ligger vid Husarviken i Hjorthagen och är beläget inom det kulturhistoriskt intressanta gasverksområdet, där det förutom bostäder planeras för kulturverksamhet och skulpturpark. Husens arkitektur är anpassad för att samspela med omgivningen både i materialval och i funktion.

Bostäderna hyrs nu ut via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se