Efter varningen – så många miljoner förlorar Skanska Foto: Skanska

Efter varningen – så många miljoner förlorar Skanska

Ekonomi

8 november 2018

Det blev ett väntat vinsttapp för byggjätten när de presenterade rapporten för årets första nio månader.

 

Byggbolaget Skanska redovisar en vinst före skatt på 551 miljoner kronor för det tredje kvartalet, det kan jämföras med 1 468 miljoner samma period i fjol.

Rapporten följer på en vinstvarning i mitten av oktober där Skanska meddelade nedskrivningar i USA.

"Som kommunicerades den 18 oktober, har projektnedskrivningar i två projekt och nedskrivning av goodwill i USA haft en betydande påverkan på detta kvartal. Resultatet är inte acceptabelt och överskuggar det starka resultatet i flera av Skanskas affärsenheter", kommenterar bolagets vd Anders Danielsson i rapporten.

Enligt torsdagens delårsrapport rörelsevinsten till 507 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1 466 miljoner.

Skanskas intäkter steg till 41 337 miljoner kronor från 38 086 miljoner under samma period 2017.

För årets första niomånader såg det totalt sämre ut. Där föll rörelseresultatet med inte mindre än 49 procent vilket gav en resultatminskning på aktien med 52 procent.

Kassaflödet sjönk också detta till trots att kassaflödet ökade något jämfört med samma period föregående år.

Av Jesper Lögdahl & TT

Faktaruta

Skanskas januari/september 2018:

  • Intäkterna uppgick till 120,8 (117,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 1 procent.
  • Rörelseresultatet minskade med 49 procent och uppgick till 2,4 (4,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 50 procent.
  • Resultatet per aktie minskade med 52 procent till 5,07 (10,58) kronor.
  • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,1 (–1,2) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 7,3 (30 juni 2018; 6,5) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Orderingången i Byggverksamheten minskade med 13 procent och uppgick till 102,6 (118,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 15 procent. Orderstocken uppgick till 186,3 (30 juni 2018; 197,6) miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,2 (1,4) miljarder kronor och inkluderar tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och goodwill nedskrivningar.
  • Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) minskade med 29 procent och uppgick till 2,9 (4,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 31 procent.
  • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 13,9 (16,3) procent.
  • Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,1 (–1,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

Källa: Skanska

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se