Efter storköpet – styrelsen petas Foto: Vonovia

Efter storköpet – styrelsen petas

Personnytt

13 juli 2018

Nu vill Vonovia hålla ett extra styrelsemöte för att diskutera Victoria Parks styrelsearbete.

 

Victoria Park har på begäran av Vonovia Acquisition Holding sammankallat en extra bolagsstämma den 24 juli för bland annat val av ny styrelse.

Vonovia Acquisition Holding, som numera är Victoria Parks röststarkaste ägare, föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter, samt att Rolf Buch, Fabian Heß, Helene von Roeder, Peter Hohlbein och Jens Nagel nyväljs till styrelseledamöter med Rolf Buch som styrelseordförande. Anders Pettersson och Peter Strand, nuvarand styrelseordförande, kvarstår som ledamöter i bolagets styrelse.

Buch är vd för Vonovia SE, von Roeder är finanschef och Fabian Heß är jurist i bolaget. Peter Hohlbein och Jens Nagel, anses vara oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ny ordförande

Sedan tidigare har Vonovia Acquisition Holding föreslagit att till ordförande vid stämman väljs advokat Eddie Juhlin på Fredersen Advokatbyrå. Vonovia Acquisition Holding har även föreslagit att de principer som i samband med årsstämman antagits för Victoria Parks valberedning upphävs.

Mot bakgrund av aktieägarstrukturen efter att Vonovias offentliga uppköpserbjudande har fullbordats, kommer valberedningsarbetet framöver att utföras av bolagets majoritetsägare.

Vidare föreslår Vonovia Acquisition Holding att styrelsearvode fram till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till vardera styrelseledamot samt, därutöver, 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se