Efter storköpen – K2A ska växa vidare i Luleå

Efter storköpen – K2A ska växa vidare i Luleå

Transaktion

9 mars 2021

K2A etablerar sig i Luleå med förvärv för 361 miljoner kronor. – Här ska vi ska växa ytterligare och bygga en förvaltningsenhet, säger vice VD Christian Lindberg.

I fredags köpte K2A via bolag fastigheten Vallan 1 i Luleå, där 115 hyresbostäder kommer att utvecklas. Säljare är Riksbyggen och transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 177 miljoner kronor. Riksbyggen finansierar, bygger och färdigställer projektet i dess helhet och K2A tillträder fastigheten efter färdigställt projekt, vilket bedöms ske under det tredje kvartalet 2023. K2A avser finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

Fastigheten kommer att omfatta en uthyrningsbar area på cirka 5 400 kvadratmeter och hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 9,7 miljoner kronor på årsbasis. Fastigheten ingår i ett nytt större stadsdelsprojekt i Kronanområdet med närhet till skolor, natur- och friluftsområden samt centrala Luleå.

Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och motsvara mellangrön, det vill säga den näst högsta miljöklassen enligt Ciceros ramverk.

Andra affär direkt

Och redan igår var det dags för ett andra förvärv i Luleå.

Det gäller fastigheten Glidet 1 i Luleå, där 95 bostäder kommer att utvecklas. Säljare är Lerstenen och transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 184 miljoner kronor. Lerstenen kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet och K2A tillträder fastigheten efter färdigställt projekt, vilket bedöms ske under det andra kvartalet 2023. K2A har erlagt en handpenning vid ingående av avtalet och resterande betalning i samband med tillträde av de färdigställda fastigheterna. K2A avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

Fastigheten kommer att omfatta en uthyrningsbar area på cirka 4 600 kvadratmeter med ett beräknat hyresvärde på cirka nio miljoner kronor på årsbasis. Projektet ligger i Kronanområdet cirka 3 km från centrala Luleå och är en del av ett större utvecklingsområde som totalt väntas tillföra cirka 7 000 invånare i stadsdelen samt bostäder i olika upplåtelseformer, skolor, idrottshall och eget stadsdelscentrum med butiker och restauranger.

Även detta projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och motsvara mellangrön, den näst högsta miljöklassen enligt Ciceros ramverk.

"Utvärderat Luleå länge"

Efter förvärven består alltså K2A:s bestånd i Luleå av två projekt som i slutet av 2023 planeras vara bebyggda med totalt 210 hyresbostäder.

– Vi har under lång tid utvärderat Luleå och bestämt oss för att satsa långsiktigt här. Staden har alla förutsättningar att växa och utvecklas. Här finns en framgångsrik teknisk högskola, ett diversifierat näringsliv och en kommunledning med driv. Det är i sådana orter runt om i Sverige vi kommer att fortsätta expandera, säger K2A:s vice VD Christian Lindberg.

– Nu råkade det blir två transaktioner på två dagar. Det dök upp två mycket bra projektförvärv som blir en perfekt start på vår satsning i Luleå.

Christian Lindberg säger att K2A kommer att fortsätta investera i staden och bygga upp en tillräckligt stor volym för att etablera en egen förvaltningsenhet här.

– I nuläget har vi egna förvaltningsenheter i Örebro, Gävle och Stockholm. Det kan bli aktuellt även i Växjö och Västerås där K2A gjort stora förvärv och investeringar, men det dröjer tills våra större projekten där är färdigställda, säger Christian Lindberg.

Storägare och ordförande nöjd

K2A:s storägare och styrelseordförande Johan Thorell välkomnar satsningen i Luleå:

– Det är roligt att K2A får mycket positiv uppmärksamhet och det känns aktuellt och relevant att bygga nya kostnadseffektiva och miljösmarta hyresrätter i växande marknader. Jag hoppas att den utvecklingen fortsätter.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se