Efter SBB:s rekordrapport: "Vi fortsätter växa" Ilija Batljan, vd på SBB. Foto: SBB

Efter SBB:s rekordrapport: "Vi fortsätter växa"

Ekonomi

30 oktober 2019

Igår släppte SBB rapporten för årets tredje kvartal som blev bolagets bästa någonsin gällande förvaltningsresultat och kassaflöde. Vd Ilija Batljan berättar för World in Property om framgångarna. 

Förvaltningsresultatet för Q3 landade på 254 miljoner kronor, motsvarande siffra från förra året var 113 miljoner kronor och kassaflödet uppgick till 263 miljoner kronor – en ökning med hela 99 procent.

– Vi har, under det senaste året, byggt upp en väldigt stark förvaltningsorganisation som har en väldigt lång erfarenhet. Vi har även sänkt våra finansiella kostnader väldigt kraftigt och det tycker jag är ett av de viktigaste beskeden i rapporten, under de senaste 12 månaderna har vi sänkt våra finansiella kostnader från 2,5 procent till 1,75 procent och samtidigt som vi har 100 procent av lånen på en fast ränta med i snitt fem års löptid. Det är väldigt starkt, säger Ilija Batljan, vd på SBB, till World in Property.

Bolaget kommer även att överträffa målet med 600 bostadsrenoveringar per år 2019, något som ger goda signaler för bolaget.

– Det betyder att vi kan skapa fler attraktiva bostadsområden och det är anledningen till att vi har kunnat fortsätta. Det är en bra signal att vi klarar av att få fram prisvärda bostäder och samtidigt skapa attraktiva bostadsområden, menar Batljan.

Efter att Sveriges Allmännytta beslutade att öppna upp för privata aktörer stod det tidigare i höstas klart att SBB blev den första privata medlemmen.

– Vi ser att hyresrättsmarknaden är väldigt viktig för att människor ska kunna ha bra boende, och vi som privat aktör kan visa att även de privata aktörerna kan ta ett samhällsansvar. Denna sommaren var vi det bolag som erbjöd flest ungdomar, om man räknar per capita per anställd, sommarjobb i våra bostadsområden. Jag tror att det är viktig både för oss men också för allmännyttan och för bostadsmarknaden i stort att det är inte bara det offentliga som ska stå för en bra hyresmarknad, utan vi som privat aktör kan ta ett stort ansvar, säger Ilija Batljan.

Trots att lågkonjunkturen kommer krypandes ser Ilija Batljan ljust på 2020.

– Vi fortsätter växa och jag ser en stor potential i att vi kan fortsätta sänka våra finansiella kostnader och det kommer fortsätta bidra till ett starkt resultat och goda möjligheter till bra investeringar.

Av Pernilla Gilbert

Faktaruta

SBB:s Q3 i korthet:

  • Hyresintäkterna ökade till 507 mkr (427)
  • Driftsöverskottet ökade till 343 mkr (293)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 254 mkr (113)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 263 mkr (99). Periodens resultat var 404 mkr (482), motsvarande ett resultat per aktie om 0,40 kr (0,61) före utspädning.

Källa: SBB

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se