Efter regelbrotten –  lyxbyggaren får vite Foto: Wikipedia

Efter regelbrotten – lyxbyggaren får vite

Ekonomi

14 september 2018

Nasdaq Stockholm ålägger bolaget med ett kännbart vite efter flera diciplinära regelbrott.

 

Disciplinnämnden vid Nasdaq i Stockholm har funnit att Oscar Properties har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därmed meddelat Oscar Properties ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om 410 000 kronor.

Disciplinnämnden bedömer att Oscar Properties har brutit mot punkt 3.1 i regelverket genom att inte så snart som möjligt offentliggöra information om bolagets styrelseordförandes frihetsberövande den 26 september 2017, samt misstanken om grovt insiderbrott gentemot denne.

Vidare bedömer disciplinnämnden att Oscar Properties har brutit mot punkt 3.3.6 i kombination med punkterna 3.3.1 och 3.1 i regelverket genom att inte ha offentliggjort tillräckligt fullständig information om skälen bakom den prognosjustering som bolaget publicerade den 23 oktober 2017.

Disciplinnämnden ser särskilt allvarligt på överträdelserna med hänsyn taget till att bolaget nyligen erhållit kritik från disciplinnämnden för bristande informationsgivning i ett tidigare ärende.

Av Redaktionen 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se