Efter lyckad emission - nu börsnotering Fredrik Brodin, vd, Stendörren.

Efter lyckad emission - nu börsnotering

Ekonomi

12 juni 2018

Stendörren har haft en framgångsrik obligationsemission. Nu vill de notera denna på Nasdaq.

 

Stendörren har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda seniora obligationer om 350 miljoner kronor inom ett ramverk om 1 000 miljoner kr. Obligationerna har en löptid om tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 425 räntepunkter med slutligt förfall i juni 2021.

Stendörren Fastigheter kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer primärt att användas till fastighetsförvärv, investeringar och generella verksamhetsändamål.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och ensam arrangör i samband med obligationsemissionen. Vinge har varit juridisk rådgivare till Stendörren Fastigheter.

Stendörrens vd Fredrik Brodin kommenterar:

– Vi är mycket nöjda över intresset i obligationsemissionen, med såväl mindre investerare som större ankarinvesterare. Utfallet av obligationsemissionen är en tydlig bekräftelse på investerarnas förtroende för vår affärsmodell. Vi kommer att förvalta detta förtroende väl och investera pengarna i vår kärnmarknad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se