Efter krisen – sparkar underleverantörer Hans Sandén, vd, Prime Liviing

Efter krisen – sparkar underleverantörer

Ekonomi

4 februari 2019

För att räta upp ekonomin har flera åtgärder vidtagits i bolaget. Nu väljer de att säga upp avtal med partners och letar nya.

I december blev det klart att boproducenten Prime Living drogs med akuta finansiella problem. Om dessa inte löstes skulle bolaget tvingas slå igen.

En skarp åtgärdsplan upprättades där det bland annat stod klart att bolaget var tvungna att sälja en del av sitt bestånd samt göra sig av med en del av sin personal.

För några veckor sedan berättade bolagets vd Hans Sandén om beskedet för World in Property:

– Det är alltid tråkigt att behöva dra ned på personal. Tyvärr är det nödvändigt att gå ner på miniminivå för att hantera situationen som vi befinner oss i.

Han menade dock också att den akuta situationen nu är löst, men att det finns en hel del att fortsätta jobba med för att få bolaget stabilt.

– Det omedelbara behovet är löst, men fokus är fortsatt att säkerställa likviditeten på kort och lång frist och det arbetet pågår kontinuerligt. Vi har genomfört ett antal viktiga och avgörande åtgärder som var förutsättningen kortsiktigt och nu fortsätter vi oförtrutet med alla våra aktiviteter enligt vår plan.

En del i arbetet för att städa upp i bolaget är att se över bolagets underleverantörer och i november 2018 påbörjades arbetet att göra en översyn av bolagets samtliga underleverantörer.

Detta arbete är nu genomfört och som ett resultat är affärsrelationen med Frontman respektive Amtena avslutad. Dessa två byggentreprenörer har tidigare varit huvudleverantörer för Prime Livings byggprojekt i Malmö och Spånga.

Upphandling av nya underleverantörer för att slutföra färdigställandet av cirka 1 050 lägenheter i Spånga pågår med planerad byggstart under andra kvartalet 2019.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se