Efter krisen – halverar personalstyrkan Hans Sandén, vd, Prime Living. Foto: Prime Living

Efter krisen – halverar personalstyrkan

Ekonomi

11 januari 2019

Efter ett flertal krisåtgärder tvingas nu Prime Living att säga upp personal för att överleva. För World in Property berättar bolagets vd om framtiden.

I december blev det klart att boproducenten Prime Living drogs med akuta finansiella problem. Om dessa inte löstes skulle bolaget tvingas slå igen.

En skarp åtgärdsplan upprättades där det bland annat stod klart att bolaget var tvungna att sälja en del av sitt bestånd.

Förhoppningen var att de skulle få in 120 miljoner genom försäljning av ett flertal fastigheter.

Flera försäljningar

Under månaden sålde de sedermera utvecklingsfastigheterna Göteborg Rud 4:1 och Rud 760:42 till Altplatsen Utveckling AB till ett pris av 28 miljoner kronor samt Sollentuna Sjöstjärnan 2 till Amasten till ett överenskommet fastighetsvärde om 33,2 miljoner.

De lyckades även avyttra förvaltningsfastigheten Karlstad Kornetten 2 till Verna Söderort AB baserat på ett underliggande fastighetsvärde på 70 miljoner.

Något som bolagets ledning är nöjda med.

– Resultatet av försäljningarna är enligt plan. Det finns idag inga beslut om ytterligare försäljningar, säger bolagets vd Hans Sandén.

Ytterligare krafttag

Trots att försäljningarna föll väl ut tvingas nu bolaget till ytterligare åtgärder för att klara sig ekonomiskt. I ett pressmeddelande som släpptes under gårdagen kom beskedet att de nu tvingas göra sig av med en stor del av bolagets anställda.

Nästan 50 procent av personalstyrkan får gå och nu reduceras de från 21 till 11 personer. Detta innebär en kostnadssänkning på 600 000 kronor per månad med full effekt från och med 1 maj 2019.

För World in Property berättar nu bolagets vd Hans Sandén om beskedet:

– Det är alltid tråkigt att behöva dra ned på personal. Tyvärr är det nödvändigt att gå ner på miniminivå för att hantera situationen som vi befinner oss i.

Han menar också att den akuta situationen nu är löst, men att det finns en hel del att fortsätta jobba med för att få bolaget stabilt.

– Det omedelbara behovet är löst, men fokus är fortsatt att säkerställa likviditeten på kort och lång frist och det arbetet pågår kontinuerligt. Vi har genomfört ett antal viktiga och avgörande åtgärder som var förutsättningen kortsiktigt och nu fortsätter vi oförtrutet med alla våra aktiviteter enligt vår plan.

Ingen utdelning

I december kom också beskedet om att bolaget inte kommer att ge någon utdelning på deras B-aktie på grund av det inte finns något ekonomiskt utrymme. Detta beslut kvarstår under obestämd framtid.

– Utdelningen är uppskjuten. Rätten till utdelning kvarstår men vi kommer att kommunicera när den kan återupptas och detta kommer att ske i ett senare skede.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se