Efter katastrofsiffror – Tobin ber om pengar Per Alnefelt. Foto: Tobin Properties

Efter katastrofsiffror – Tobin ber om pengar

Ekonomi

26 april 2018

Det är tvärstopp för Tobin Properties, en av flera hårt pressade bostadsbyggare aktiva i Stockholmsområdet. Nu ber bolaget ägarna om mer pengar. 

 

Under första kvartalet blev det noll produktionsstarter och tre sålda lägenheter med bindande avtal.

– Det är ganska stiltje på marknaden, får man säga, säger Tobin Properties finanschef Per Alnefelt.

TT: Var ligger de tre lägenheter ni har sålt?

– Det är i Nacka och Täby.

Ny majoritetsägare

Strategin för Tobin Properties, som fick en ny majoritetsägare i form av fastighetsbolaget Klövern och tog in 150 miljoner kronor i en nyemission under första kvartalet, har hittills varit att sitta still i båten.

– Vi har inte jobbat aktivt med prissänkningar under det gångna kvartalet, för vi vet ju att det är stiltje, säger Alnefelt.

Under andra kvartalet planerar Tobin att börja skaka liv i försäljningen igen, för att börja beta av alla osålda lägenheter i bostadsrättsprojekt som pågår i Storstockholm – mer exakt i Nacka, Sundbyberg, Täby och Norra Djurgårdsstaden.

– Vi har ju 170 lägenheter kvar att sälja fram till inflyttningarna, som börjar i kvartal fyra i år och pågår till kvartal tre nästa år, säger Alnefelt.

– Vi tror ändå att vi så småningom kommer att få lite fart på marknaden. Men om det sker i höst eller först nästa år är svårt att sia om, tillägger han.

Prissänkningar

För att få fart på försäljningen planeras nu för ett brett spektrum av åtgärder, som prissänkningar och avgiftsfria perioder för köpare.

– Jag tror vi kommer använda alla verktyg i verktygslådan, säger Alnefelt.

Någon prisdumpning är dock inte aktuell, tillägger han.

Tobin, som sedan sensommaren 2017 har vidgat byggstrategin till att även omfatta hyresrätter, sänker i sin rapport för årets första kvartal sin prognos för rörelseresultatet för helåret till 150–200 miljoner kronor, från 250 miljoner, med hänvisning till väntade prisnedgångar.

Plockar in pengar

Och nu ber de aktieägarna om 225 miljoner kronor i en emission av nya aktier.

Skälet till emissionen, som riktas till de befintliga ägarna, är att öka den finansiella beredskapen, enligt ett pressmeddelande.

Formellt är det Tobins huvudägare Dagon, helägt dotterbolag till fastighetsbolaget Klövern, som föreslår bolagsstämman om nyemissionen.

Av Joakim Goksör/TT

Faktaruta

Från vinst till förlust

Bostadsbyggaren Tobin Properties, med fastighetsbolaget Klövern som majoritetsägare, redovisar en förlust före skatt på 2,2 miljoner kronor för årets första kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 24,5 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2017.

Intäkterna faller från 26,1 miljoner till 17,4 miljoner kronor.

Antalet sålda bostäder rasade från 143 till 3 med bindande kontrakt, medan antalet produktionsstartade bostäder föll från 95 till 0.

Bolaget hade vid utgången av årets första kvartal 493 bostäder i pågående produktion, varav 65 procent hade sålts.

Källa: Tobin Properties

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se