Efter katastrofrapport – Skanskas vd sågar bolaget Anders Danielsson, vd, Skanska. Foto: TT

Efter katastrofrapport – Skanskas vd sågar bolaget

Ekonomi

9 maj 2018

Anders Danielsson kritiserar bolagets byggverksamhet utanför Norden efter delårsrapporten: – Lönsamheten är oacceptabel, säger han.

Byggkoncernen Skanska redovisar ett oväntat svagt resultat för årets första kvartal. Vinsten pressas av stora åtgärder inom den utomnordiska byggverksamheten.

Som ett resultat av det sker nu omstruktureringar i Skanskas verksamhet och där tar bolaget kostnader på 670 miljoner kronor i kvartalet. Allra värst är det i Polen, enligt Skanskas vd.

Där tar bolaget ytterligare nedskrivningar på 600 miljoner kronor.

Lämnar delar av Polen

– Vi är mitt inne i en kraftfull omstrukturering där vi säger upp 2 500, ungefär hälften av personalen. Vi ändrar strategi från att vara rikstäckande i Polen till att fokusera på sex, sju städer där vi har både kommersiell projektutveckling och bostadsutveckling, säger Danielsson.

Förutom Polen sker också justeringar för att få upp lönsamheten i kärnverksamheten i Storbritannien och Tjeckien. Dessutom lämnar Skanska energisektorn i USA.

– Vi lämnar energisektorn, det är inte tillräckligt bra lönsamhet. Vi har inte presterat tillräckligt bra i de projekten. De projekt där vi sett kostnadsökningar, det är stora projekt vissa av dem, kommer att fortsätta under 2018 och en bit in 2019, så den orderstocken är lite skadad, säger Danielsson.

Bostäder svårare i Stockholm

Han noterar också avmattade volymer inom bostadsutveckling i Sverige och Norge, vilket har lett till en minskning i antal sålda bostäder i första kvartalet jämfört med samma period föregående år.

– Den är fortsatt avvaktande. Det tar längre tid att sälja bostäder i framför allt Stockholm men även i Oslo. Finland däremot går bra, säger Anders Danielsson.

Som helhet redovisade Skanska en vinst före skatt på 639 miljoner kronor för första kvartalet 2018. Det kan jämföras med en vinst på 1,85 miljarder kronor motsvarande period i fjol.

Rapporten fick också ett bistert mottagande på börsen där aktien strax före klockan 11 var ned nästan fem procent. Under det senaste året har Skanskas aktie backat nära 24 procent.

Av Olle Nygårds/TT

Faktaruta

Januari-mars 2018

  • Intäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 37,0 (34,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 11 procent.
  • Rörelseresultatet minskade med 65 procent och uppgick till 0,7 (1,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 60 procent. Som tidigare kommunicerats belastade omstruktureringskostnader rörelseresultatet i kvartalet. Dessa uppgick till totalt 670 miljoner kronor.
  • Resultatet per aktie minskade med 68 procent till 1,25 (3,90) kronor.
  • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -0,6 (1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 9,3 (31 december 2017; 9,7) miljarder kronor, enligt IFRS.
  • Orderingången i Byggverksamheten minskade med 14 procent och uppgick till 32,9 (38,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 12 procent. Orderstocken uppgick till 190,9 (31 december 2017; 188,4) miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till -41 (392) miljoner kronor och inkluderar 430 miljoner kronor av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader. Ytterligare projektnedskrivningar i den polska verksamheten om cirka 600 miljoner kronor ingår också. Lösta tvister i den amerikanska anläggningsverksamheten samt effekter av reduceringar från ändring av förmånsbestämda pensionsplaner i den brittiska verksamheten hade en positiv påverkan om totalt cirka 500 Mkr.
  • Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) minskade med 42 procent och uppgick till 1,0 (1,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 43 procent. Jämförelseperioden inkluderar vinsten för avyttringen av OPS-projektet A1 om 0,9 miljarder kronor.
  • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 14,7 (15,9) procent. Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till -1,7 (0,7) miljarder kronor, enligt IFRS.

Källa: Skanska

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se