Efter höjd rating – söker ny emission Foto: TT

Efter höjd rating – söker ny emission

Ekonomi

16 november 2018

Heimstaden har klivit upp på ratingstegen. Under ville plocka in pengar både nationellt och internationellt.

 

Heimstaden Bostad har erhållit ett preliminärt ”Investment Grade” kreditbetyg, BBB-, från S&P med ”stable outlook”.

Bolaget har vidare gett Danske Bank, DNB, J.P. Morgan och Nordea uppdraget att undersöka möjligheten för bolaget att emittera obligationer med flertalet löptider och flertalet valutor. Anledningen till att Heimstaden Bostad undersöker möjligheten till att emittera obligationer är bland annat:

Att förlänga den genomsnittliga löptiden på sin skuldportfölj genom att emittera obligationer med längre löptid än den skuld som återbetalas

I enlighet med S&Ps kriterier reducera sin säkerställda skuld genom att emittera icke-säkerställda obligationer och återbetala säkerställd bankskuld

Att få tillgång till nya finansieringskällor som en del av bolagets tillväxtplaner

– Som en del av våra tillväxtplaner ser vi framemot att ta del av den internationella kapitalmarknaden. Under förutsättning att vi framgångsrikt lyckas med vår första emission kommer bolaget fortsätta sitt arbete med att förbättra sitt kreditbetyg med en ambition att nå BBB (”flat”) inom 18 månader, säger Magnus Nordholm, vvd för Heimstaden Bostad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se