Efter granskningen – kommunal topp-vd får sparken
Lena Andersson. Bild: Älvstranden Utveckling

Efter granskningen – kommunal topp-vd får sparken

Personnytt

5 juni 2023

Styrelsen för det kommunala bolaget Älvstranden har beslutat att avskeda sin vd som ett resultat av kritiken hon fått i kommunens granskning av bolaget.

Enligt en utredning utförd av Göteborgs stads visselblåsarenhet, baserad på en granskning av Expressen, har det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB och dess VD, Lena Andersson, begått en rad allvarliga fel.

Enligt utredningen kritiseras bolaget på en rad punkter, bland annat:

  • Bolaget lät bli att anmäla en misstänkt muthärva och bröt i och med detta mot kommunens egen policy mot mutor.
  • Lena Andersson ska heller inte ha informerat sin egna styrelse om en granskning som revisionsbyrån KPMG gjort inför ett styrelsemöte i september 2020.
  • Hon ska också ha fattat ett s.k. tilldelningsbeslut om bygget av Masthuggskajens konstgjorda halvö, helt på egen hand, utan att informerat styrelsen om de risker som fanns i projektet samt undanhållit avvikande åsikter inom ledningsgruppen för styrelsen.

I fredags förmiddag höll styrelsen för Älvstranden Utveckling ett krismöte med anledning av utredning och beslutade då att sparka Lena Andersson.

– Det stämmer att vi har haft frågan uppe i styrelsen och att Lena lämnar från och med i dag, sade Boris Ståhl (S), styrelseordförande Älvstranden Utveckling AB, till GöteborgsPosten i fredags och fortsatte:

– Vi står inför en rätt stor omställning i bolaget med nytt ägardirektiv och ny inriktning. Vi i styrelsen har bedömt att vi behöver ha en ny ledning, sedan är det klart att de här skriverierna och rapporterna påverkar så klart, men det är inte det som är skälet.

Två partier, Moderaterna och Demokraterna, valde att inte delta i beslutet men röstade inte nej till att sparka Lena Andersson.

Rickard Eriksson, vice styrelseordförande (M), är djupt kritisk mot de övriga partiernas snabba beslut. Han anser att det vore mer lämpligt att noggrant sätta sig in i den information som presenterades vid det extrainsatta krismötet istället för att fatta förhastade beslut.

– Vi anser att ärendet inte är tillräckligt förberett och vi har inte fått tillräckligt mycket tid för att ta ställning i frågan sade han till GöteborgsPosten och fortsätter:

– Jag tycker att det är en oerhört anmärkningsvärd hantering av en anställd inom Göteborgs stad. Om de rödgröna vill vara en attraktiv arbetsgivare så får man visa att man hanterar sina anställda på ett värdigt och korrekt sätt.

Lena Andersson har sex månaders uppsägningstid samt 18 månaders avgångsvederlag. Totalt ger det henne drygt fyra miljoner kronor.

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se