Efter byggstoppet – Oscar hotas av stora skadestånd Foto: Claudio Bresciani/TT

Efter byggstoppet – Oscar hotas av stora skadestånd

Stadsutveckling

2 december 2019

Det blir inga Oscar Properties-lägenheter vid den gamla gasklockan i norra Stockholm då staden inte fått 600 miljoner kronor i betalning. Nu hotas bolaget av skadeståndskrav.

Stockholms stad häver avtalet gällande projektet Gasklockan med Oscar Properties. Staden har inte fått sina pengar, och sätter därför stopp för processen. Betalningen på nära 600 miljoner kronor skulle ha kommit in den 31 oktober.

Oscar Properties hävdar att pengarna inte betalts eftersom de tvistar med staden om marksaneringen. Bolaget har hävdat att marken inte är tillräckligt sanerad, men staden har en annan uppfattning.

– Vi har en överenskommelse med bolaget sedan 2014 om hur föroreningarna i marken ska hanteras. Vi ska sanera ned till berget, och Oscar Properties skulle ta hand om det under berget, för garagebyggnaden, säger Staffan Lorentz, projektchef för Gasklockan-projektet i Stockholms stad.

Det som kommit upp nu borde företaget tagit upp till diskussion för länge sedan, förklarar han.

– Vi har hållit på med det här projektet i tio år, och har tidigare i år tecknat två tilläggsavtal med Oscar Properties om köpeskilling och tillträde. Nu väljer de att inte tillträda och inte betala köpeskillingen.

Nu kommer Stockholms stad undersöka vilka skadeståndskrav som kan riktas mot bolaget.

Bostäder försenas

– Vi vet inte vad fördröjningen kommer att kosta ännu. Men det är förlorade intäkter gånger ett antal månader, och så ränta på det. Men det största tappet för Stockholm är alla bostäder som uteblir, säger Staffan Lorentz.

Bakgrunden är att bolaget kommit överens med Stockholms stad om att bygga bostäder i en av de gamla gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. Det gamla kulturintressanta industriområdet håller på att utvecklas till både bostäder och kulturella verksamheter, och avsikten var att 300 bostäder skulle byggas där en av de gamla gasklockorna stått.

– Vi får gå igenom projektet och analysera det, och räkna igen för att se vad vi ska kunna erbjuda till en annan byggherre. Det finns redan en lagakraftvunnen detaljplan, så det är en kort startsträcka. Staffan Lorentz tror att intresset är stort för att bygga på den gamla gasklocketomten. Läget är spektakulärt, förklarar han.

Frågan är nu vad som kommer att byggas där – hyresrätter eller bostadsrätter. Avtalet med Oscar Properties innebar bostadsrättslägenheter, men nu ser marknaden för dessa sämre ut än för några år sedan.

– Det är byggherren som bestämmer.

Vill inte svara

Även bolaget mullrar om skadeståndskrav. TT har sökt Oscar Properties, men bolaget svarar inte på frågor, utan hänvisar till ett skriftligt uttalande där bolaget skriver att de "med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden" men nu i stället kommer att ägna tid åt de "rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta".

Oscar Properties aktie, som tappat över 60 procent av sitt värde sedan årsskiftet, stiger drygt 3 procent efter beskedet.

Av TT

Faktaruta

Från tung industri till lyxbostäder

Det gamla gasklockeområdet i Norra Djurgårdsstaden har en historia som inrymmer både tung industri, gasproduktion och kulturhistoriskt värdefull arkitektur. De gamla gasklockorna från sekelskiftet i tegel, samt flera byggnader på området, har ritats av arkitekten Ferdinand Boberg.

I princip hela området är k-märkt och klassat rom riktintresse, men får nu byggas om till bostäder, kontor, kultur- och nöjesverksamheter.

Den tomt som staden anvisat till Oscar Properties att bygga bostäder på är den där den höga, gamla stålgasklockan stod. Den revs 2017 för att ge plats för de 300 planerade bostäderna i ett spektakulärt höghus.

Källa: Stockholms stad

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se