Efter byggavtalet – miljonböter för kommunen

Efter byggavtalet – miljonböter för kommunen

Ekonomi

25 juni 2020

Nu vill Konkurrensverket att kommunen betalar 1 500 000 kronor i böter för att ha gjort en otillåten direktupphandling.

När Nynäshamns kommun skulle bygga om en fastighet slöt de ett avtal med en byggfirma, utan att annonsera innan.

I juli 2019 ingick kommunen ett hyresavtal där en fastighet som innehöll en förskola också skulle anpassas för att inhysa ett gruppboende. Konkurrensverket menar att anpassningen av lokalen är så omfattande att den skulle ha upphandlats.

"Vi ser allt oftare olika typer av kontraktstilldelningar utan annonsering just i samband med byggentreprenader. Det är därför viktigt att vi som tillsynsmyndighet agerar i frågan", säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Verket går nu till förvaltningsrätten i Stockholm för att få en dom som slår fast att kommunen ska betala.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se