Efter Arnhults storköp – därför avnoteras Tobin
Foto: TT

Efter Arnhults storköp – därför avnoteras Tobin

Ekonomi

23 oktober 2018

Tobin ansöker om avnotering från Nasdaq First North Premier och ansöker istället om listning på Nasdaq First North av bolagets båda aktieslag.

Tobin Properties har beslutat att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Premier av bolagets stamaktie samt preferensaktie av serie A.

Ansökan om avnotering från Nasdaq First North Premier lämnades in till Nasdaq Stockholm i samband med detta offentliggörande. Ansökan om avnotering samt ansökan om listning har föregåtts av kontakter med Nasdaq.

Skälet till att Tobin Properties ansöker om avnotering av båda aktieslagen beror på att Rutger Arnhult Klövern förvärvat stamaktier i Tobin Properties så att bolaget inte längre uppfyller spridningskravet på Nasdaq First North Premier avseende Bolagets stamaktier.

Spridningskravet innebär att 25 procent av bolagets respektive aktieslag ska ägas av allmänheten.

Tobin lämnar per datumet för detta offentliggörande in ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North som tillämpar ett spridningskrav om 10 procent.

I samband med att Nasdaq First North Premier och Nasdaq First North i viss utsträckning tillämpar striktare regler för emittenten har bolaget gjort bedömningen att båda dess aktieslag ska avnoteras från Nasdaq First North Premier och att ansökan om ny listning på Nasdaq First North ska avse båda aktieslagen, trots att Bolagets preferensaktie av serie A uppfyller spridningskravet på Nasdaq First North Premier.

Avanza Bank AB kommer att agera som bolagets Certified Adviser avseende Tobins listning på Nasdaq First North.

Sista dag för handel i bolagets aktier på Nasdaq First North Premier samt första dag för handel i bolagets aktier på Nasdaq First North meddelas så snart Bolagets ansökningar har behandlats av Nasdaq.

Efter besked från Nasdaq Stockholm har inget prospekt eller bolagsbeskrivning behövts upprättas med anledning av listningen av bolagets aktier.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se