Eastnine fortsätter offensiven i Baltikum

Eastnine fortsätter offensiven i Baltikum

Ekonomi

19 november 2020

Eastnine fortsätter att växa på kontorsmarknaden I Baltikum. Vid midnatt blev det klart att bolaget tar in 115 miljoner kronor genom att sälja återköpta aktier.

 Hittills i år är transaktionsvolymen på baltiska fastighetsmarknaden totalt 479 miljoner euro.

– Ekonomin i Baltikum utvecklas starkt och det skapas nya och moderna kontorsområden i huvudstäderna – med en standard som är lika hög som i Stockholm. Vi satsar på de mest moderna objekten och de mest attraktiva och centrala lägena i Vilnius och Riga, på sikt kommer vi även att investera i Tallin. Vi har främst nordiska bolag som hyresgäster vilket ger stabilitet och trygghet, säger Kestutis Sasnauskas, VD på Nasdaq-noterade Esatnine.

Bland de största hyresgästerna finns Danske Bank, Telia, och Swedbank.

– Estland, Lettland och Litauen. erbjuder en unik mix av tillväxt, finansiell stabilitet och välutbildad arbetskraft. Regionen internationaliseras på grund av dess framsteg inom teknisk kompetens och utveckling, i kombination med konkurrenskraftiga lönenivåer och kontorshyror jämfört med övriga nordiska länder. Detta lockar internationella bolag att lokalisera sig i Baltikums huvudstäder. Sammantaget bidrar dessa faktorer till en stark efterfrågan på smarta och hållbara kontorslösningar, säger Kestutis Sasnauskas.

Kestutis Sasnauskas menar att de relativt sett låga fastighetspriserna och hyrorna i kombination med trygga hyresgäster ger en låg risk och ändå god avkastningen. Direktavkastningsnivån för bolagets bestånd är 5,5 procent och yield gap ligger på 3,7 procent.

– Eastnines halvårsrapport präglades av den höga förvärvstakten i bolaget. Hyresintäkterna ökade med 52 procent till 13 9 miljoner euro – vilket främst berodde på ett större fastighetsbestånd, men även på högre hyresnivå och högre uthyrningsgrad, säger Kestutis Sasnauskas.

Driftnettot ökade med 53 procent till 12,5 miljoner euro och förvaltningsresultatet med 83 procent till 6,9 miljoner euro.

Den största affären under första halvåret var förvärvet av fastigheten Vertas-2 i Vilnius för 20 miljoner Euro. Och nu ska företaget växa vidare, och det rejält.

– Vi har antagit en ny affärsplan som säger att fastighetsportföljen ska fördubblas för att uppgå till 700 miljoner euro i slutet av 2023, säger Kestutis Sasnauskas.

Som ett led i finansieringen av den offensiva förvärvsstrategin har nu Esatnine genomfört försäljning av återköpta aktier för 115 miljoner kronor. Detta blev klart vid midnatt efter ett accelererat book building-förfarande.

Med hjälp av ABG Sundal Collier skaffades mycket snabbt placerare som gick in i affären med en rabatt på 5,1 procent jämfört med stängningskursen. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare.

Av Jörgen Hallström

Faktaruta

Transaktionsvolymen i Baltikum

Enligt färska siffror som Newsec tagit fram åt World in Property är transaktionsvolymen i Baltikum hittills i år cirka 479 miljoner euro.

Baltikum 2020 YTD:

Transaktionsvolym: 479 miljoner EUR

Antal transaktioner: 17

Segment

Kontor: 51%

Bostäder: 34%

Retail: 7%

Industri: 7%

Andra: 2%

Geografi

Tallinn: 42%

Riga: 21%

Vilnius: 32%

(Källa: Newsec)

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se