Därför vinstvarnar Tobin Johan Varland, grundare, transaktionschef och styrelseledamot i Tobin. Foto: Tobin

Därför vinstvarnar Tobin

Ekonomi

18 oktober 2018

Tobin reviderar ned en redan tidigare kraftigt sänkt prognos gällande rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018.

 

I delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2018 offentliggjorde Tobin en prognos för räkenskapsåret 2018 om ett rörelseresultat mellan 150 till 200 miljoner.

Prognosen för helåret 2018 justerades därefter den 31 maj 2018 till ett förväntat rörelseresultat liggandes kring cirka 75 till 125 miljoner.

Som följd av en avvaktande marknad för nyproducerade lägenheter har bolagets försäljningsutveckling under det tredje kvartalet varit fortsatt svag. Därutöver har bolaget gjort en nedskrivning av en exploateringsfastighet i Uppsala.

Prognosen för rörelseresultatet 2018 justeras därmed återigen ned. Den nya prognosen är ett förväntat rörelseresultat i spannet 25 till 50 miljoner för helåret 2018.

Imorgon den 18 oktober, före börsen öppning, offentliggörs Tobin Properties rapport för det tredje kvartalet i sin helhet.

Av Redaktionen

Faktaruta

Kvartalet juni/september:

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 5 MSEK (90).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 MSEK (8,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till –11,5 MSEK (2,2).
 • Resultatet per aktie uppgick till –1,02 SEK (0,17). 1)
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 2 (22).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (417).

Perioden januari/september:

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 67 MSEK (1 154).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,6 MSEK (53,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till –18,5 MSEK (42,4).
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,34 SEK (3,99). 1)
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 20 (249).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (268).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (417).

Källa: Tobin

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se