Därför vann Oscar i tingsrätten Oscar Engerlbert, vd, Oscar Properties

Därför vann Oscar i tingsrätten

Ekonomi

16 september 2019

För knappt ett år sedan stämdes Oscar Properties av flera köpare. Nu har ett av dessa fall gått till domstol.

Den tvist som nu legat till grund för huvudförhandlingarna är den då en köpare önskat frånträda det förhandsavtal som är tecknat mellan denne och bostadsrättsföreningen Stettin 7 i projektet 79&Park på Gärdet i Stockholm.

Hävde köpet

Köpare önskade häva köpet istället för att fullfölja köpet med hänvisning till att projektet och tillträdet var kraftigt försenat. Köparen menade att förhandsavtalet inte skulle vara bindande på grund av förseningen.

Tingsrätten meddelade under fredagen förra veckan att de nu går på Oscar Properties linje. De konstaterar att förhandsavtalet var bindande samt att förseningen av tillträdet med två månader inte var ett sådant väsentligt avtalsbrott som ger köparen rätt att häva avtalet.

– Det är alltid trist att hamna i tvist med en kund, men det är samtidigt viktigt och värdefullt att tingsrätten nu tydligt visar att avtal ska hållas även av köpare av en bostadsrätt, säger bolagets vd Oscar Engelbert i en kommentar.

Hög ersättning

Rätten dömer köparen att ersätta föreningen med 2 680 000 kronor för mellanskillnaden mellan avtalad köpeskilling och priset vid en senare försäljning samt 678 000 kr för rättegångskostnader.

Efter att förhandsavtalet från kunden hade hävts sålde föreningen bostaden vidare till en ny köpare för ett lägre pris, varför de nu krävde köparen som inte fullföljde avtalet på mellanskillnaden om ett annat belopp än vad köparen gav för bostaden.

Tingsrätten konstaterar också att förhandsavtalet inte innehåller något formfel när det kommer till att beräkna tidpunkt för upplåtelse och därför inte är ogiltigt.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se