Därför stoppas SSM:s nya projekt
Foto: Pixabay

Därför stoppas SSM:s nya projekt

Transaktion

25 januari 2019

Efter förhandling har SSM och Upland Securities valt att avsluta projektet Clustret i Järfälla.

SSM förvärvade i juli 2017 Riddersvik Fastigheter AB (fastigheten Järfälla Jakobsberg 11:8) av Upland Securities AB. Vid den tidpunkten omfattade projektförslaget 370 byggrätter med upplåtelseformen bostadsrätt. Affären var bland annat villkorad av att Järfälla kommun antagit en ny detaljplan för fastigheten innan 31 december 2018.

Total köpeskilling beräknades till 182,0 MSEK, att erläggas i samband med lagakraftvunnen detaljplan. Vid förvärvet betalade SSM en handpenning om 30,0 MSEK varav 20,0 MSEK var villkorad av detaljplanens godkännande och 10,0 MSEK var ovillkorad.

Järfälla kommun har meddelat att de valt att avsluta detaljplanearbetet för angiven fastighet för att istället integrera utvecklingen av fastigheten i ett större kommande planprogram omfattande Jakobsbergs centrum och nya kommunhuset.

I anslutning till beslutet om ny strategi förändrades förutsättningarna för aktuell fastighet och kommunens vilja att planlägga fastigheten med en ny detaljplan enligt affären.

Efter kommunens ändrade strategi har parterna förhandlat om en fortsättning på projektet i en annan form, nu senast som 200 hyresrättter. Parterna har inte kommit överens, varför Upland Securities valt att frånträda avtalet med SSM.

Projektet avslutas därmed. Till följd av detta kommer 20,0 MSEK i erlagd handpenning att återbetalas till SSM under januari 2019. Bolagets resultateffekt uppgår till -13,5 MSEK, vilken belastar fjärde kvartalet 2018 i sin helhet.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se